Generelle oplysninger

Forældreinformation

Der afholdes fælles forældremøde / generalforsamling en gang årligt i slutningen af april / starten af maj. På generalforsamlingen vælges en forældrebestyrelse, der mødes ca. 4 gange årligt, og som står for planlægning af arbejdsdage, lucia-optog mm.

Herudover er forældrebestyrelsen repræsenteret ved fx ansættelses samtaler mm.

Vi informerer om aktiviteter og lægger billeder ind via vores kommunikation platform Famly, hvor forældrene kan følge dagligdagen og se kommende aktiviteter. Via Famly kan der meldes ferie og sygdom, ligesom der kan skrives beskeder til personalet

Sygdom

Ved sygdom eller uforudsete fridage ringes afbud til institutionen. Hvis barnet er syg kan institutionen ikke modtage det. I tilfælde af at barnet bliver syg mens det er i institutionen, vurderer personalet om der er behov for at kontakte forældrene.

Bemærk at lus også betyder, at barnet ikke kan komme i børnehaven, før behandlingen er startet

Månedsplan

Hver måned udsender vi en månedsplan, som vi henstiller til forældrene at den udfyldes og tilbagesendes af hensyn til bedst mulig udnyttelse af personalenormeringen. Dette foregår så vidt muligt pr. E-mail.

Forældrebestyrelse

Valg til forældrebestyrelsen inden udgangen af april i henhold til vedtægter. Der afholdes møde 4 gange årligt.

Venteliste

Ønskes optagelse på vore venteliste sker det ved en henvendelse til Ann på 41432191, eller Camilla på 22417751, for aftale om et besøg i børnehaven hvor venteliste sedlen udfyldes

Mødetider

Inden start i Glentereden udleveres månedsplan hvor mødetider og afhentningstider bedes udfyldt, så personalets mødetider kan justeres, efter hvornår behovet er der. Efterfølgende planlægges personalets mødetider ud fra statistik indhentet via Famly, og det er herefter kun ved markante ændringer i mødetider, I bedes gøre opmærksom på det – fx hvis barnet skal møde inden kl. 7.30

Personalet møder ind efter hvornår det første barn står til at møde, så det er vigtigt at give besked, hvis barnet en dag møder inden kl.7.30