Pædagogisk læreplan for Glentereden 2016 – 2018

I den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddene opstille mål for børnenes læring inden for 6 temaer.

  • Alsidig personligudvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Indledning her
0 – 3 år her
3 – 6 år her