Priser pr. måned:

Børn under 3 år
Fuld tid kr. 3.250,00
Deltid 25t/uge kr. 2.150,0

Børn over 3 år
Fuld tid kr. 2.350,00
Deltid 25 t/uge kr. 1.750,00

Alle priser er incl. mad / drikke og bleer.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.
Økonomisk fripladstilskud skal søges hos Norddjurs Kommune.

Søskenderabat og fripladstilskud, afregnes direkte fra kommunen til Glentereden og der udsendes hver måned opkrævning til forældre med søskende rabat og fripladstilskud, fra Glentereden, da beløbet kan ændre sig. Øvrige forældre opfordres til at betale med fast overførsel.  Hvis der ikke er betalt d.1. i måneden kan barnet ikke modtages i institutionen.